איור למגזין ילדים

Around the Clock

An illustration for Pilon children’s magazine