איור לספר סוף לסיפור

The Adventures of Egg, Book 3

By Jeff Rodkey
Hebrew edition cover for a y\a fantasy novel
Publisher: “Keter Publishing”