איור לסרט לבדנו ביחד

Together Alone

By Lior Zalmanson and Maya Magnat
A poster for theater show