איור 70 שנה למדינה

The National Erection – 50 Years of Rot

50 years of Occupation (1967 – 2017)