איור לפוסטר

The Man in the Wall

Dir. Evgeny Ruman
Theatrical poster