איור ארנבים

P.F.2011 – Year of the Cat\Rabbit

From a series of New Year posters inspired by Chinese Zodiac