איור לפוסטר מז׳ניק

Mezhinik

Dir. Stav Marin, Neta Weiner
A poster for theater show