איור של הרצל

Herzl

A poster for an exhibition dedicated to Theodor Herzl