איור לסרט ערבים רוקדים

Dancing Arabs

Dir. Eran Riklis
Int’l poster