איור לחיתוך דיבור

Cut.Loose.

Dir. Stav Marin, Neta Weiner
A poster for theater show