איור לסרט מי מפחד מהזאב הרע

Big Bad Wolves

Dir. Aharon Keshales and Navot Papushado
Special edition poster