איור לסרט המלך ביבי

Album 61

Dir. Dan Shadur
Theatrical poster