איור דמויות בידיוניות

Zuto

By Amir Manor
Concept character design for an animated feature film